Nền tảng trò chơi thẻ thưởng

Tháng Mười Một 23, 2023

Day

TS.Trịnh Văn Quyền: “Nghiên cứu khoa học rất quan trọng trong học tập và tạo lợi thế cạnh tranh cho sinh viên” Chiều ngày 23/11/2023, nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học gồm có: Nguyễn Thị Ngân Hà, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Hữu Hoàng Phong, Trần Kim Thiện (lớp MAS1) do TS. Trịnh Văn...
Read More